Ce trebuie sa contina un site al agentie de turism din punct de vedere legal?, Program software agentie de turism - rezervari online

Ce trebuie sa contina un site al agentiei de turism
din punct de vedere legal?

Pentru a evita neplacerile cauzate de vizita autoritatilor nationale, exista cateva elemente necesare ce trebuie sa apara in paginile unui website al agentiei de turism. Acestea sunt obligatorii din punct de vedere legal, dar in acelasi timp protejeaza agentia in anumite situatii neplacute cauzate de clienti turisti nemultumiti si ajuta la cresterea imaginii agentiei in fata potentialilor clienti.

Informatiile necesare ce trebuie sa apara pe paginile unui website al agentiei de turism sunt urmatoarele:

1.INFORMATII CU CARACTER GENERAL

Acestea sunt informatii despre denumirea agentiei, sediul social si elemente de contact si pot fi scrise explicit intr-o pagina de contact cu conditia ca accesul la aceasta pagina sa se poata realiza de pe orice alta pagina a website-ului:

S.C. AGENTIA DE TURISM S.R.L
Str................................Nr.........,
Cod Postal:..................................,
Localitatea:.................................,
Judetul:......................................,
Tara:..........................................,
Tel:............................................,
Fax:............................................,
E-mail:........................................,
Web:...........................................,

2.INFORMATII CU CARACTER FISCAL:

Conform Legii nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comertul electronic, este obligatorie postarea in website a datele de inregistrare, pentru a putea face comert in mediul virtual, in caz contrar se va considera ca fiind contraventie; aceste informatii nu sunt obligatorii in cazul in care nu se realizeaza vanzarea de produse si servicii prin intermediul website-ului. La fel ca in cazul INFORMATIILOR CU CARACTER GENERAL, si aceste informatii pot fi scrise pe pagina de contact, sau o alta pagina separata, avand acceasi conditie, de a fi direct accesibila de pe orice pagina a website-ului. Datele complete de identificare ce trebuie sa apara pe website-ul agentiei de turism care au ca activitate si comertul electronic sunt:

Denumirea firmei...............................
Sediu social........................................
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului:...........
Codul Unic de Inregistrare:..................
Capitalul social:...................................
Capitalul social subscris:......................
Capital social varsat:............................
Domenii de activitate principale cf. cod CAEN 2011:........
Contul IBAN:.......................................
Banca:.................................................

Textul explicit din Legea Comertului Electronic este urmatorul:


Legea comertului electronic Art 5

Art. 5: Informatii generale
(1) Furnizorul de servicii are obligatia de a pune la dispozitie destinatarilor si autoritatilor publice mijloace care sa permita accesul facil, direct, permanent si gratuit cel putin la urmatoarele informatii:

 1. numele sau denumirea furnizorului de servicii;
 2. domiciliul sau sediul furnizorului de servicii;
 3. numerele de telefon, fax, adresa de posta electronica si orice alte date necesare contactarii furnizorului de servicii in mod direct si efectiv;
 4. numarul de inmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, in cazul in care furnizorul de servicii este inscris in registrul comertului sau in alt registru public similar;
 5. codul de inregistrare fiscala;
 6. datele de identificare ale autoritatii competente, in cazul in care activitatea furnizorului de servicii este supusa unui regim de autorizare;
 7. titlul profesional si statul in care a fost acordat, corpul profesional sau orice alt organism similar din care face parte, indicarea reglementarilor aplicabile profesiei respective in statul in care furnizorul de servicii este stabilit, precum si a mijloacelor de acces la acestea, in cazul in care furnizorul de servicii desfasoara o activitate profesionala reglementata;
 8. tarifele aferente serviciilor oferite, care trebuie indicate cu respectarea normelor privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu precizarea scutirii, includerii sau neincluderii taxei pe valoarea adaugata, precum si a cuantumului acesteia;
 9. includerea sau neincluderea in pret a cheltuielilor de livrare, precum si valoarea acestora, daca este cazul;
 10. orice alte informatii pe care furnizorul de servicii este obligat sa le puna la dispozitie destinatarilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

3.INFORMATII CU CARACTER SPECIFIC

Conform Ordinului nr. 235/2001 privind asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism agentia de turism are obligatia sa afiseze in contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiat intre agentie si turisti, indiferent de modul de prezentare a acestuia (catalog, pliant sau alt inscris, inclusiv resurse online (website-uri)) urmatoarele elemente cu privire la contractul de asigurare in cazul insolventei sau falimentului agentiei de turism:

Licenta de turism nr................din.............
Brevet de turism nr.................din.............;Titular..........

Polita de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre turist, in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism:

Seria ...........nr......
Perioada de asigurare: dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy.

Mai multe detalii despre conditiile de asigurare impuse prin Ordinul 235/2001 regasiti aici

Alte informatii impuse de AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

  a)  Conform Ordinul ANPC nr. 433/2009, art 3 „Operatorii economici care administreaza site-uri de e-commerce (comert electronic) sunt obligati sa prezinte pe prima pagina a site-ului (home page) un link catre adresa oficiala de web a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor: www.anpc.gov.roâ€� (nu sunt stipulate forma de prezentare (culoarea, marimea fontului etc) a acestui link si nici sanctiunile care apar in urma nerespectarii acestui ordin).

  b)  Pentru a putea desfasura fara probleme activitatile de comert electronic este necesara si o autorizatie de la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal Dvs deveniti operator de date cu caracter personal in momentul in care cereti clientilor dvs sa completeze formularul de inscriere in magazin in vederea finalizarii comenzii.

Tarifele aferente pentru produsele sau serviciile expuse la vanzare;

  c)  Contractul - cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice conform Ordinului nr. 516/2005.

4.TERMENII SI CONDITIILE de utilizare a website-ului

Legislatia din domeniu permite existenta unui contract general, prezent la vedere pe website (de cele mai multe ori sub forma de „Termeni si Conditiiâ€�). In principiu acest contract trebuie sa contina clauze privind:
- modalitatea de comanda,
- obligatiile partilor,
- drepturile partilor,
- modalitatea de livrare,
- modalitatea de plata,
- termenul admis pentru restituirea produselor/serviciilor; conform Legii nr. 51 din 21.01.2003 privind regimul juridic al contractelor la distanta acest termen este de 10 zile de la livrarea produsului:

Legea contractelor la distanta Art. 7

   (1) Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, in termen de 10 zile lucratoare, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cadea in sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor.
   (2) In cazul in care comerciantul a omis sa transmita consumatorului informatiile prevazute la art. 4, termenul pentru denuntarea unilaterala a contractului este de 90 de zile

Legea contractelor la distanta Art. 4

   (1) Comerciantul trebuie sa transmita consumatorului, in scris sau pe un alt suport de informatii durabil, la dispozitia sau accesibil acestuia, in timp util, in perioada executarii contractului, urmatoarele:
   b) conditiile si modalitatile de exercitare a dreptului de ienuntare unilaterala, pentru cazurile prevazute in prezenta ordonanta, sub forma clauzei urmatoare: Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului, redactata cu caractere ingrosate. In cazul omiterii acestei clauze, produsul sau serviciul este considerat livrat fara cerere de comanda din partea consumatorului, conform prevederilor art. 14

   Legea contractelor la distanta Art. 14

   Este interzisa livrarea de produse sau prestarea de servicii fara o comanda prealabila din partea consumatorului, daca aceasta livrare implica solicitarea efectuarii unei plati. In cazul livrarilor pentru care nu exista o comanda prealabila, consumatorul este exonerat de orice contraprestatie, lipsa raspunsului neavand valoare de consimtamant.

Contractul va fi considerat valid si semnat de parti in momentul in care beneficiarul se angajeaza in achizitionarea de bunuri de pe website-ul dvs. ( de exemplu: prin bifarea optiunii „Am citit termenii si conditiile si sunt de acord cu acesteaâ€�), astfel nu va mai fi nevoie sa semnati alte acte suplimentare. Un exemplu de astfel de document regasiti aici.

5.Alte informatii ce pot aparea pe paginile website-ului dar nu au caracter obligatoriu sunt:

  Acreditari si certificari detinute de agentia de turism de exemplu: Acreditarea I.A.T.A. (Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni) pentru emiteri de bilete de avion pe rute interne si internationale;
  a)  Participarea in structuri asociative de exemplu membru Patronat A.N.A.T. (Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din România)
  b)  Sediul central si agentii teritoriale/puncte de lucru pentru acestea sunt necesare informatii cu privire la adresa, telefon/telefoane, fax, email, programul de lucru;
  c)  In cazul in care se doreste utilizarea datelor personale ale utilizatorilor pentru trimiterea de mesaje( de exemplu: trimiterea unui newsletter), este necesar acordul in prealabil al utilizatorului, deoarece, conform Legii nr. 365/2002 privind comertului electronic, dar si a Legii nr. 506/2005 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice este interzic in mod explicit astfel de mesaje, incalcarea acestei dispozitii reprezentand o contraventie. Pentru acest lucru, trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte:

Obtinerea acordului persoanelor ale caror date sunt procesate, informarea acestora cu privire la datele procesate si cum pot sa-si exercite drepturile legale (acces, interventie, opozitie Cap. IV din Legea 677/2001);

Notificarea catre ANSPDCP - aceasta este gratuita din mai 2007. Notificarea presupune practic completarea unui formular prin care sunt descrise tipurile de prelucrari de date cu caracter personal realizate si alte obligatii legale (Art. 22 din Legea 677/2001). Formularele, ca si un ghid detaliate de completare a acestora se gasesc pe site-ul Autoritatii - www.dataprotection.ro

La realizarea sistemului informatic prin care se vor procesa datele cu caracter personal trebuie avut in vedere respectarea cerintelor minime de securitate asa cum sunt ele prevazute de Ordinul Avocatului Poporului nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal.

Pentru realizare acestui articol au fost folosite urmatoarele surse:
http://www.apti.ro/10_sfaturi_juridice_comert_electronic.pdf
http://www.anpc.gov.ro
www.legi-internet.ro

6.O noua lege cu privire la cookies

Mai multe detalii aici.Clienți care folosesc
Travelio ERP:

 • title=
 • title=
 • title=
 • title=
 • title=
 • title=
 • title=
 • title=
 • title=